1921. aastal sündinud Kumal vedas mitmekülgse haridusega: Riigi Kunsttööstuskool, siis Venemaa, kuhu ta oli evakueeritud, edasi õpingud Tallinnas ja Leningradis. Helene Kuma polnud ainult heade oskustega professionaalne keraamik, vaid ka kunstiteadlane. Nimelt kaitses ta 1963. aastal Repini-nimelises instituudis kandidaadi väitekirja. UNESCO stipendiaadina täiendas ta end Itaalias, Belgias, Taanis, Prantsusmaal ja Itaalias.

Helene Kuma huvitasid nii moodsa kunsti stiilid kui ka Eesti rahvakunst. Näiteks on ta kirjutanud uurimuse „Eesti rahvavaibad” ja avaldanud meie rahvakunsti tutvustavaid artikleid üleliidulistes ajakirjades. Tema teoseid leidub Venemaa ja Ida-Euroopa muuseumides.

Loome- ja teadustöö kõrval õpetas Helene Kuma noori praeguses Eesti kunstiakadeemias, kus ta kujunes armastatud ja ühtaegu kardetud autoriteediks. Tema kohta kehtib vana tõdemus: nõudlik nii enese kui ka teiste vastu. Eesti keraamikakunsti on ta aga jätnud kustumatu jälje.

Helene Kuma ärasaatmine toimub laupäeval, 17. oktoobril kell 12 Metsakalmistu kabelis.