Maltas suureneb pidevalt ebaseaduslik jahipidamine lindudele. Eriti tõsiseks probleemiks kujuneb jaht kahel rändeperioodil sügisel ja kevadel, kuna Euroopasse suunduvate või siit lahkuvate kaitsealuste rändlindude üks rännutee läheb üle Malta, kirjutas BBC.
Malta linnuklubi BirdLife Malta liikmed püüavad omakorda ebaseaduslikku jahti harrastavaid jahimehi minema peletada.
"Oma vabatahtliku tegevuse käigus olen ma õnnetul kombel olnud tunnistajaks, et Malta jahimehed on lasknud paljusid kaitsealuseid linde," tõdes looduskaitsja Steve Butler.
Ühel hommikul leidsid linnumehed Miziebi metsast 201 kaitsealuse linnu korjused, kelle seas oli ka kaks must-toonekurge.
Butler kinnitas, et jahimehed olid linnumeeste kohalolekust teadlikud, kuid pidasid toonekurgede jahti olulisemaks.
"Kuigi BirdLife’i eesmärk pole vastandumine jahindusele, on Maltal aastaid tõsiseks probleemiks olnud ebaseaduslik jahipidamine," märkis BirdLife Malta esindaja Geoff Saliba, kelle kinnitusel on illegaalse jahi tõttu Maltalt kadunud rabapistrik, loorkakk ja hakk.
Üks kohalik seaduslikku jahipidamist harrastav jahimees siunas ebaseadusliku jahi pidajaid.
"Ebaseaduslikud jahimehed hävitavad spordi, mida ma olen harrastanud alates lapsepõlvest koos oma vanaisa ja isaga," väitis ta.
Malta jahimehe sõnul on sageli probleemiks noorukid, kes ei tea jahindusest midagi ja lasevad kõike, mis lendab.
Maltal tohib vastava loa alusel jahtida turteltuvisid, vutte, metskurvitsaid ja hanesid. Euroopa Komisjon on Maltat ebaseadusliku linnujahi pärast korduvalt kritiseerinud.