2008. aastal leiti Lõuna-Itaalias Lucania väikelinnast maal ühe vana mehe kujutisega. Avastust peetakse sensatsiooniliseks, kuna arvatakse, et see on Leonardo autoportree. Nüüdseks on tehtud keemilisi, maalitehnilisi, kriminoloogilisi ja muid uuringuid ning arvutiimitatsioon, et tõestada maali autentsust. Kuid siiani pole asjas täit kindlust, endiselt kasutatakse sõnu „nagu arvatakse”, „oletatavasti”, „väidetavalt”. Väike kahtlus tekib juba sel põhjusel, et kunstniku Mona Lisast oli tehtud kümneid koopiaid ja lõpuks tunnistati originaaliks see, mis ripub Louvre’is. Prantslased tõid selle 1970-ndatel vaatamiseks Moskvasse. Käisin ise ka seal ja see meenutas Lenini mausoleumi külastamist: kilomeetrine järjekord ja maali lubati silmitseda umbes viis sekundit. Vene kolleegide jutu järgi ei toonud prantslased sellisesse kahtlasse kohta mitte originaali, vaid koopia.

Arvatavalt Leonardo autoportreelt vaatab meile vastu habetunud vanamees. See võib vastata ka tõele, sest kunstnik elas kõrge vanuseni – aastatel 1452–1519. Kuid küsimus on, kas ta maalis selle ise või keegi tema koolkonnast. Leonardo enda stiiliga on portreel vähe ühist.

Lucania Leonardoga seostub paljuski Eesti. Nimelt kaasasid itaallased uurimisse Tallinna ülikooli maali ja maaliteh­no­loo­gia õppejõu Orest Kormašovi, kes teostas klas­si­ka­lise portree­skulp­tuuri, ja Eesti kunsti­aka­dee­mia graa­filise di­sai­ni tudengi Helen Koka, kelle käe all valmis arvuti­imitatsioon. Nüüd ava­nes­ki võimalus kü­sida neilt nen­de töö ja Leo­nardo maali autent­suse kohta.

•• Siiani oli teada, et Leonardo da Vincil pole ühtegi autoportreed, küll on ta aga ennast stafaažidena maalinud juba Verrochio stuudios. On isegi versioone, et Mona Lisa on tema varjatud autoportree. Teame ju väga hästi Sigmund Freudi hiilgavat esseed Leonardo lapsepõlvemälestustest, emakujundist, samuti tema seksuaalsest sättumusest.

Orest Kormašov: Leonardol on autoportreeks peetav sangviinijoonistus vanas eas. Jah, ei ole ühtegi maalitud autoportreed. Tema õpilase Francesco Melzi märkmetes on mainitud, et maestro oli endast maalinud portree, kuid aega ega kohta pole mainitud. Loomulikult on palju spekulatsioone tema Mona Lisast, emakujundist ja homoseksuaalsusest jne. Aga selle põhjuseks on fakt, et Leonardo elust on vähe teada.

•• Kas see, et Leonardo autoportree pole kuidagi sarnane tema stiiliga — pigem sarnaneb see juba Caravaggio laadiga —, ei tekita küsimusi?

Kormašov: Tõepoolest, stiililt ei sarnane see Leonardoga, võib-olla vaid tema „San Giovanniga”. Samas on töö veidi visandlik, siin pole palju õhukesi värvikihte nagu tema teistel maalidel.

•• Kas pole välistatud, et mitte Leonardo ise, vaid keegi teine tegi selle portree?

Kormašov: Praegu pole ühtegi tõsiselt võetavat vastuväidet nendele uurimistulemustele, mis juba on saadud. Mingil hetkel käis läbi mõne kunstiteadlase arvamus; kes pakkus autoriks Dürerit, kes Raffaeli. Mina tegin portree põhjal kipspea, et võrrelda, kas tekkinud profiil võiks olla sarnane Melzi joonistatud profiilportreega.

Helen Kokk: Kuidas saada teada, kas tegemist on Leonardoga ja kas see võib olla autoportree? Kuidas seda teha? Oleks vaja modelleerida pea 3D-ks ja võr­relda seda teadaolevate da Vinci portreedega. 3D valmimisel selgus, et portreedel on sama isik, kes on teadaolevatel da Vinci portreedel. Aga kuidas selgitada, kas tegemist on autoportreega? Aitab ootamatu mõttevälgatus. 3D täpseks tegemiseks oli vaja selgitada, mis nurga all on maalil oleva inimese pea. 20–30 kraadi vahepeal, silma järgi vaadates. Lapates Codex Atlanticust (Leonardo da Vinci päevikud), näeb seal muu hulgas joonist kaheksanurksest peegelruumist. Miks oli da Vincil seda peegelruumi vaja? Enda selja taha vaatamiseks? Enda maalimiseks? Sätin arvutisse modelleeritud pea just selle nurga alla ja kõik hakkab klappima. Äge! Sellist asja ei ole maailmas keegi teadaolevalt enne märganud ja nii avaneb täitsa uus horisont igasuguste oletatavate autoportreede uurimiseks.

Kormašov: Kui see peaks olema itaallaste kaval müügitrikk, et populariseerida suhteliselt mahajäetud Lõuna-Itaaliat, siis kas pole see hea võimalus populariseerida masust muserdatud Eestit, ühte Euroopa ääremaad?

Kokk: Kui portree maalis keegi teine, siis pidi ta olema portreteeritavast vähemalt paari meetri kaugusel. Sel juhul aga pidi maalija olema suures hädas, sest tema ja maalitava vahele käis põlev küünal. See on veel üks tõestus, et tegemist on autoportreega.

Publikule avatud

Leonardo da vinci arvatav autoportree

Maali saab Kadrioru kunsti­muuseumis näha 12. veebruarini