Muidugi ei saa näitus mööda minna ka immigrantide probleemidest – põlisrahvuse ja sisse­rännanute suhetest. Kahju, et näitusel on esindatud vä­he eesti kunstnikke, kellel võiks olla palju öelda meie demograafilise seisundi kohta. Nagu meil vähe probleeme oleks. Nooremad kunstnikud on sellega tegelenud ja neid oleks või­nud näitusele kaasata.

Kommunistlike režiimide kokkuvarisemise järel hakati otsima uut suurt narratiivi. Otsiti ka nn altpoolt, sest dissidentlus muutus mõttetuks. Selleks narratiiviks sai rahvuslus. Kogu Ida-Euroopa uutes rahvusriikides algas rahvuslik ärkamine, millega läks mõistagi kaasa ka kunst.

1988. aastal kureerisime koos kolleegidega Kunstihoones näitust „Rahvuslik motiiv eesti kunstis”, mis oli kantud rahvuslikust mütoloogiast, sekka ka seni keelatud asju.

Uute narratiivide otsinguil

Kunstihoone fassaadil olid suured rahvusvärvides kangad, Rene Kari eksponeeris minimalistlikku maali sinimustvalgega. Alles mõ­ni kuu varem, kui tähistati Edgar Johan Kuusiku sajandat sünni­aasta­päeva, oli tekkinud suur pahandus, et näitusel on väljas rahvuslipu värvid ja Konstantin Pätsi portree. Kõik muutus üleöö.

Pärast suurt vaimustust tekib ikka pohmelus. Olime hämmelduses, kui Soomes toimus Läänemere-äärsete maade kunstnike näitus. Seal eksponeerisid lätlased uhkusega oma rahvuslipu motiividega töid. Taanlased, kelle lipu värvid on samad, kuigi ristiga ja mitte nii kirsipunased, seevastu mõnitasid oma lippu, sest lipp on võimu sümbol ja kunstnikud on alati olnud korrumpeerunud, bürokratiseerunud ja kultuurivaenuliku võimu vastu.

Palju muutus aja möödudes ka eesti kunstis. Kui ma kureerisin 1995. aastal Sorose keskuse aastanäitust „Eesti kui märk”, laekus sinna kõike muud kui rahvuslikust patriotismist lähtuvat materjali. Toimus minu meelest rahvusluse ja Eesti kui märgi dekonstruktsioon ehk ümber­mõ­testamine. Kõik käis muidugi vastavalt kuraatori deviisile üm­ber Eesti, kuid hoopis teises võt­mes kui kümme aastat tagasi. Oli pila, irooniat ja nalja, nagu Peeter Linnapi Kalevipoja „monument” koos koomilise tsitaadiga ENE-st. Nüüdne noorem kunst on pigem ühiskonnakriitiline ja sotsiaalsem. Seda olekski näitusel rohkem näha tahtnud.

Rahvusvaheline näitus

„Räägime rahvuslusest!

Ideoloogia ja identiteedi vahel”

Kuraator Rael Artel   

Kumus 5. veebruarist

25. aprillini 2010