SoVS näeb ette sotsiaalministeeriumi ja voliniku institutsiooni kõrval ka soolise võrdõiguslikkuse nõukogu loomist, mille põhiülesannetena on ette nähtud välja töötada soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad, analüüsida kitsaskohti, töötada välja ja kinnitada riiklikke tegevuskavasid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks jne. Ehkki nõukogu põhimäärus kinnitati 2005. aastal, on nõukogu kahjuks tänini moodustamata.

Eesti Naisliit on eelpool toodud küsimustega pöördunud korduvalt (viimati 3. juunil k. a.) Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poole, kuid tagasiside on olematu.

ENL pöördub õiguskantsleri kui Põhiseaduse ja seaduste vastavuse üle järelvalvet teostava ametiisiku, võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse põhimõtte edendaja poole õigusliku hinnangu saamiseks, samuti palvega rakendada õiguskantsleri pädevuses olevaid meetmeid eesmärgiga lõpetada Vabariigi Valitsuse ja Eesti Vabariigi Põhiseaduse eiramine ja rakendada juba seitse aastat tagasi vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seadus täies mahus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid