Poliitvangide lähedased kinnitasid, et nad on loonud omavahel küll solidaarsusvõrgustiku, kuid mingeid aktsioone ei ole sellel võimalik läbi viia, sest kõik avalikud üritused keelatakse ja kuulumine nn. registreerimata organisatsiooni on karistatav. Andres Herkel tõdes vastuseks, et järelikult on Valgevenes vabadusi vähem kui Kuubal, kus poliitvangide naiste ja õdede organisatsioon (Damas de Blanco) on tegutsenud aktiivselt ja nähtavalt ning pälvinud isegi Euroopa Parlamendi poolt väljaantava Sahharovi rahupreemia.

Valgevenelased tõid olukorra ilmestamiseks näite, kus ära keelati isegi ühe kodaniku üksinda sügavalt sisse- ja väljahingamise aktsioon Lenini ausamba juures.

Poliitvangide pereliikmed andsid Riigikogu liikmetele ülevaate ka nende lähedaste seisundist ning naeruväärsetest asjaoludest, mille alusel nad süüdi mõisteti.