Alkoholivastast liiklusoperatsiooni korraldatakse tavapäraselt juunis ning detsembris, mil inimesed on pühademeeleolus ning tendents alkoholijoobes rooli istuda on suurem. „Tahamegi oma kontrolliva tegevusega meelde tuletada, et alkohol ja rool omavahel kokku ei sobi. Joobes juht on ohtlik iseendale ja ka kaasliiklejatele,“ toonitas Riho Tänak. „Näiteid sellest, kus sõidukijuht ei ole oma tegevusele aru andnud, ei pea kaugelt otsima. Esmaspäevase kontrollreidi käigus lapsi vedanud bussijuhil tuvastatud joove räägib kõigest muust, kui vastutustundlikkusest,“ toob Tänak näite.

2009. aastal kontrolliti sama politseioperatsiooni käigus 11611 sõidukijuhti, kellest 199 olid tarvitanud alkoholi ja 11 olid narkojoobe tunnustega. 2010. aastal kontrolliti kokku 7367 juhti, kellest 211 olid alkoholi tarbimise ning 1 narkojoobe tunnustega.

2010. aastal leidis aset 1047 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles osales 639 joobes sõidukijuhti. Joobes juhtimise tõttu sai surma 19 inimest, neist 10 olid ise avarii põhjustajad, ehk joobeseisundis autorooli istunud juhid. Joobes juhtide süül hukkus 9 täiesti kõrvalist inimest.

TISPOLi teemanädal kestab 18. detsembrini ning selle raames teevad kõikide prefektuuride ja korrakaitsepolitseiosakonna politseinikud sihtsuunitlusega operatsioone joobes mootorsõidukijuhtide avastamiseks.

TISPOL on Euroopa liikluspolitseinike koostööorganisatsioon, mille liikmed teostavad teemanädalate raames sarnase sisuga politseilisi tegevusi kõigis Euroopa riikides samaaegselt. Koostöö eesmärgiks on kogemuste vahetamine ning liikluskontrollide tulemuste ühine hindamine Euroopa riikide lõikes. Samuti teevad Euroopa liikluspolitseinikud tihedat koostööd liikmesriikide seadusandluse ühtlustamiseks sõidukijuhtide joobe kvalifitseerimise ja piirmäärade ühtlustamise osas. Eesti politsei on TISPOLI liige alates 2009. aastast.