Viimane suurem terroriakt toimus Groznõis poolteist aastat tagasi ja eelmisel aastal hukkus Tšetšeenias relvastatud konfliktis kõigest 38 inimest. Seda on võrreldes varasemate aastatega väga vähe ja peaaegu kümme korda vähem kui Dagestanis, Põhja-Kaukaasia tegelikus tulipunktis. Ka mundrikandjate hulk Groznõi tänavatel ja mujal Tšetšeenias on silmanähtavalt vähenenud.

Teine silmatorkav väline muutus on Tšetšeenia valitseja Ramzan Kadõrovi portreede kadumine tänavatelt. Kohalikud väitsid, et Kadõrov ise olevat käskinud oma portreed ära koristada. Tema enesekindlus kasvab nii jõudsalt, et ta ei vaja enam mingeid väliseid rõhutusvahendeid. Tema enesekindlust suurendavad teod, mida tšetšeenid tõlgendavad kui rahvusliku eneseusu ja väärikuse tõstmist.

Loe, miks on Tšetšeenia praegune valitseja Ramzan Kadõrov oma rahva seas nii populaarne, et isegi Putin teda kangutada ei julge ning kui palju on tšetšeenide seas praegu iseseisvuse pooldajaid.