Sisuliselt monopoolse ettevõtte Eesti Energia elektriturul tegutsemine ja konkurentsiameti riiklik abitus monopoolset ettevõtet korrale kutsuda on loonud olukorra, kus me ei saa rääkida normaalsest turumajandusnõuetele vastavast elektriturust. Monopoolne elektritootja müüb toodetud elektri enda kehtestatud hinnaga börsile ja ostab selle sealt elektritarbijatele müümiseks börsihinnaga tagasi. Monopoolne tootja saab elektribörsile kõrget hinda dikteerida ja Eesti elektribörsil kujuneb hind, mis väga sageli ületab oluliselt Soome hinnataset.