Liiga paljud otsesed ja kaudsemad allikad on rääkinud, kuidas eri reformierakondlased programmi koostamist mõjutavad. Ei ole ilmselt juhuslik, et Hanno Pevkur, Peep Aaviksoo ja Jaak Salumets eilses avalduses kordavad ERR-i personalipoliitikasse mittesekkumist. Aga kas nad saavad ka vanduda, et pole mingil moel mõjutanud spordiprogrammi tegemist? Ja jutt ei käi põrmugi ainult neist kolmest – kahjuks leidub oravatest spordijuhte veel, kuni kõige kõrgema tasemeni välja.