Ega täiskasvanudki paremad olnud, nad olid veendunud, et
elavad fašistid.