Arho Tuhkru seletab siinkohal mõne punktiga lahti, miks:

Omaette küsimus on selle eelnõu ajastamine, arvestades praegust rahvusvahelist olukorda, sest selles küsimuses on Eesti ühiskond mitut meelt ja väga suur osa on väga tugevalt Kooseluseaduseelnõu vastu. Seda mitte üksnes kirikute poolt vaid ka rahva poolt. Ma ei pea õigeks, et ajal, mil on vaja ühiskonda enam kokku liita ja siduda, tuuakse välja seaduseelnõu, mis rahvast ei liida.

Kooseluseaduse eelnõu ei aita kaasa perekonna ja abielu väärtustamisele tänases Eesti ühiskonnas, kus abiellujate hulk on järjest vähenenud. Kooseluseadus muudab suure osa praegu kehtivast abieluseadusest dubleerivaks ning hägustab abilelu mõistet. Kuivõrd Eestis on reaalselt väga lihtne abielu sõlmida, olgu vaimuliku, perekonnaseisuametniku või notari juures, siis viib see küsimuseni, milles ikkagi seisnevad erisooliste isikute kooselu registreerimise juriidilised ja sisulised põhjendused. Nii nagu abiellumine on tahte akt, ja see on Eestis üsna lihtsaks tehtud, nii ka mitteabiellumine on tahteväljendus.

Abielu saab üksnes ja ainult olla mehe ja naise vahel ja see on ideaalne laste kasvatamiseks. Riik saab siin ise rohkem ära teha, et vanemate kaasamine lapse kasvatusse oleks paremini tagatud. Kehtivat seadusandlust parandades saame enamat laste ja nõrgema poole kaitsel enam ära teha kui antud eelnõuga. Praegust Perekonnaseadust täiendades saaks registreerimata kooselus sündivale lapsele, samuti selle lapse emale anda senisest suurema kindlustunde ja õigusliku kaitse.

Sellisel viisil samasoolistele paaridele lapsendamisküsimuse sidumine kooseluseaduse eelnõuga hägustab praegust olukorda ja seda eelnõud ei saa toetada mingil moel.

Lapsevanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest ning seadus sätestab vanemate ja laste kaitse. Laste kaitsest lähtudes väärtustatakse enim traditsioonilist ja tervet perekonda. ÜRO lapse õiguste konventsioon on see kus õigused on selgelt välja toodud ja Eestil on kohus seda täita.

Ka tänasel päeval on võimalik notariaalselt teha lepinguid inimeste vahel, millega võetakse vastustust ja kohustusi teise inimese ees. Kooseluseaduse eelnõu ei suuna ega õpeta inimest teise ees vastutustundlikult ja kohusetundlikult suhtuma.