Prima Vista on aja jooksul ikka pigem kasvanud kui kahanenud, tänavusegi festivali kohta saab öelda, et kindlasti pole see mahult üheski mõttes väiksem kui eelmistel aastatel, ehkki ka võib-olla mitte silmatorkavalt suurem. Mis puutub sündmustesse, siis juba mõnda aega kipub olema nõnda, et ehkki festivali toimumisaeg on ametlikult mai teise nädala teine pool, siis tegelikult on terve nädal festivalisündmusi täis ning neid jagub ka varasemasse aega (tänavune esimene eelüritus oli 23. aprillil tähistatud raamatu ja roosi päev).

Tänavuses fookuses on siis noorsookirjandus? Või kuidas seda pealkirja „Süüta noorus“ mõista?

Prima Vista on alati püüdnud olla võimalikult mitmekülgne festival, suunatuna erinevatele sihtgruppidele, andes kõlapinda mitmesugusele kirjandusele ja ka teistele kunstiliikudele - seega oleks ühele kirjanduse alaliigile keskendumine festivali tavasid arvestades liialt piirav. Samas on Prima Vistal tõesti igal aastal olnud ka oma peateema, kutsudes pöörama tähelepanu mingile teemale või nähtusele või pigem isegi teemade või nähtuste ringile. Tänavu on selleks noorus, olgu siis kitsamas, n-ö ealise grupi või - eelistatumalt - avaramas, nooruslikkuse tähenduses. Selline teema kutsub üles mõtlema noorusele ja nooruslikkusele üldisemalt, aga samas on festivali programmis tõepoolest tavapärasest rohkem ka konkreetselt nii noortele autoritele kui ka noortele lugejatele suunatud sündmusi.

Mis on festivalil sel aastal teisiti? Mis on alati sama - nii praegu kui aimatavas tulevikus?

Mingit kannapööret Prima Vista pole teinud, samas on loomulikult igal aastal mingeid asju, alustades juba teemast, patroonist/matroonist ja külalistest, mis teistmoodi, festivali programmis on alati püütud pakkuda mõningaid uutmoodi sündmusi või ettevõtmisi, mille seast tänavu võiks esile tuua näiteks erinevate põlvkondade lugemisharjumusi tutvustavat kogumikku "Lugemise vabadus" või ka näiteks tänavuse traditsioonilisest kõnede-loengute formaadist erineva avaetenduse.

Otsinguid ja uue katsetamist pevad korraldajad väga oluliseks ning kindlasti toovad üht-teist uut ka järgmised aastad. Samas on Prima Vistal nii praegu kui ka loodetavasti tulevikus mõned niisugused osad, ilma milleta ta poleks enam see, mis praegu - raamatulaat, millest festival ongi ju uõigupoolest välja kasvanud, pargiraamatukogu, partnerlinna programm, kui nimetada neid suuremaid ja mahukamaid. On ka mitmeid üksikuid sündmusi, millest kindlasti ei loobuta, aga mis võivad aeg-ajalt muuta kuju, nime või paika.

Väidetavalt on mõned kirjastajad isekeski nurisenud, et kolm kevadist üritust – Prima Vista, Tallinna raamatumess ja Head Read – kipuvad üksteiselt tähelepanu ära võtma. On selles mõttes mingit iva? Tänavu Tallinna ja Tartu esinejad vist eriliselt ei kattu? Kas Tallinna festival on Prima Vista jaoks konkurent, partner või mõlemat?

Meieni pole niisugused väited jõudnud. Tallinna raamatumess toimub minu teada aprilli alguses, Tallinna kirjandusfestival HeadRead aga maikuu lõpus, nii et päris kattuvusest siin rääkida ei saa. Esinejate puhul ammugi mitte. Igaühel neist suuründmustest on ka oma tavad ja eesmärgid ning selleski ollakse nii piisavalt erinevad, et tähelepanu võiks jaguda - ja tegelikultju jagubki - kõigile. Tallinna kirjandusfestivaliga oleme mõnedel aastatel ka koostööd teinud, tutvustanud vastastikku väliskülalisi jne, samas on ajaline vahe siiski õige suur.

Võimalik, et mulje kattuvusest jäi mõned aastad tagasi, kui Tallinna kirjandusfestival alles alustas, tookord tõepoolest Prima Vistaga peaaegu ühel ajal, ning samal ajal toimus ka Balti raamatumess Tallinnas. See ajaline kokkulangevus tekitas tõesti mõningaid probleeme näiteks nii esinejate kui ka publiku liikumislogistikas ja üksjag küsimusi ka avalikkuses. Tol korral olid sellel ajalisel kokkulangevusel samas ka mõned korraldajatest sõltumatud põhjused ning nagu näha, on hiljem kõik kenasti n-ö paika loksunud.

Mida te ise tahaksite, et lugeja Prima Vista kohta kindlasti teaks?

Tahaksin rõhutada kolme asja. Esiteks seda, et Prima Vista üks väga oluline tahk on kava mitmekülgsus ning sellesse annavad märkimisväärse panuse meie koostööpartnerid - organisatsioonid, instituudid, ühendused, keda on üha rohkem ja kelle puhul on rõõm näha, kuidas kirjandusfestivali meeles peetakse ja selle õnnestumisele kaasa aidatakse. 

Teiseks - just tänu sellisele koostööle ja erksa vaimuga inimestele suudab Prima Vista alati pakkuda elamusi tõesti väga erinevale publikule - ühe või teise kirjanduse ja kultuuriruumi austajale, erinevate ühiskondlike huvidega inimestele ning erinevas vanuses publikule lastest vanemaealisteni. 

Kolmandaks on väga oluline see, et tänu nendele juba mainitud tahkudele tekib igal aastal Prima Vista ajal kevadises Tartus eriline õhustik, vaimuerksust ja mõttevabadust soosiv olemine, mida on raske kirjeldada, kuid millest loodetavasti järjest rohkemad inimesed igal aastal osa saavad.