Kallima töö tegemine ei ole aga võimalik ilma tarkuse kogumist toetava teadus- ja innovatsioonipoliitikata. Arutelu viimase üle on vaja muuta senisest avatumaks, et kõik asjasse puutuvad huvigrupid näeksid vajadust ühiselt pingutada. Miski ei muutu, kui meie kõik – teadlased, poliitikakujundajad, ettevõtjad – ei hakka tegutsema ja mõtlema senistest raamidest väljaspool.