Ma olen selle poolt, et nutiseadmete kasutamine loengutes ja tundides keelata.
Ma näen praegu kogu aeg noortel suuri keskendumisraskusi. Tehnoloogial ei ole ainult kasulikud mõjud, see võib kaasa tuua muudatusi psüühikas ja lähisuhetes. Lodev, mitte kaasa töötav ja tunni ajal Facebookis istuv noor on täiesti tavaline vaatepilt.
Olen ka selgeks teinud, et arvuti kasutamine loengus ei sobi ja palunud selle ära panna. Seepeale ütlevad mõned noored, et nad konspekteerivad sinna. Teinekord on nende pilk nii ähmane, et on selge, mida nad seal arvutis teevad. Kaasamõtlemise asemel nad rändavad teise reaalsusesse.
Miks te siis üldse kohale tulite, noored inimesed, kui te ei taha osaleda, kaasa mõelda? Seega olen ma kompromissitult nutiseadmete kasutamise vastu tundides, kui just pole tegemist spetsiifiliselt e-õppega seotud loengute või tundidega.
Välismaal pannakse mitmel pool koolis nutiseadmed ära kappi, lepitakse kokku reeglid. Loeng on ikkagi maksumaksja kinnimakstud tegevus ja see on mõeldud õppeajana.

VASTU

Linnar Viik,
ettevõtja

Kui tuleb hakata õpilastel nutiseadmeid käest ära korjama, siis see on ekstreemjuhus.
Nii järsud meetmed pigem lõhuvad usaldust.
Vaevalt ka õpetajad nii väga tahavad selle kastiga ringi käia. Lahendusi on olnud erisuguseid, paljud koolid on nende kasutamise ära keelanud, teised jälle kasutavad nutiseadmeid väga aktiivselt oma õppetöös.
Koolis peaksid kehtima väga ühesed reeglid, mis on kokku lepitud õpetajatega, lapsevanematega ja õpilasomavalitsusega. Ja neid reegleid tuleb täita, äravõtmine saab tulla kõne alla korduvate rikkumiste korral. Kui nutiseadmed ei ole parajasti õppetöös tarvilikud, siis peaksid nad olema vaiksel režiimil ja käeulatusest väljaspool. Praegu pole see alati selge ka vanematele, kes tulevad ja löövad jalaga direktori ukse lahti ja nõuavad telefoni tagasi.
Eks mõnele noorele seostub tunnis nutiseadmete kasutamine ka piiride kompamisega, cool olemisega. Täiesti omaette teema on aga see, mis toimub vahetunnis. Osa lapsi ei lähe isegi söögivahetunni ajal sööma, sest nad hoopis mängivad omavahel arvutimängu.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid