Sotsiaaldemokraatide valimisprogramm ütleb mustvalgelt: “Arvestades kodakondsusuuringute tulemusi ja seniseid kogemusi, töötame välja programmi Eesti kodakondsuseta isikute hulga tõhusaks vähendamiseks. Kaalume kodakondsusmenetluse lihtsustatud korra väljatöötamist teatud sihtrühmadele.”

Ka see tekst on ilmselt tahtlikult sõnastatud segaselt, kuid siin pole mingit juttu juba tehtud kodakondsuspoliitika muudatustest, vaid kõneletakse tuleviku plaanidest. Seega, millegipärast kardavad sotsiaaldemokraadid eesti valijaskonna ees seda programmilist lubadust sisustada, vaid hoopis eitavad oma kavatsusi. Nazarova kõneleb selgelt ja otse seda, mis on kirjas sotsiaaldemokraatide programmis.

Kodakondsuspoliitika põhimõtete muutmist lubab ka Keskerakond ning Reformierakond lubab topeltkodakonsust. Ainus erakond riigikogus, kes selle ralliga ei kavatse kaasa minna on IRL. Me ei toeta päevapoliitilise kasu nimel kodakonsuspoliitika põhimõtete ümbervaatamist. Senine koalitsioon on juba suutnud õiguslikult lõhkuda sünnijärgse kodakondsuse põhimõtte. Nüüd tuleb öelda selge stopp mängudele kodakondsusega.