Endistest ja praegustest (tipp)sportlastest osutus valituks ainult Jüri Jaanson. Senised parlamendiliikmed Erki Nool ja Toomas Tõniste põrusid koos oma partei IRL-iga. Ka tegevatleedid Nikolai Novosjolov ja Irina Embrich ei suutnud üle oma varju hüpata.

Spordis loeb tulemus. Seega võib järeldada, et sportlaste senine töö seadusloome vallas on olnud puudlik ja rahvas andis sellele õiglase hinnangu. Ehk saavad parteid nüüd viimaks aru, et sportlasest peibutuspardi värbamine ei ole kummagi osapoole vaatevinklist just mõttekaim tegevus.