Maailma terviseorganisatsiooni definitsiooni järgi on seksuaalvägivald igasugune seksuaalvahekord või seksuaalvahekorda astumise katse, soovimatud seksuaalse alatooniga märkused, lähenemiskatsed või muud teod, mille teine isik paneb sõltumata oma suhtest ohvriga toime sunni abiga mis tahes kohas, sh kodus või tööl. Euroopas on alates 15. eluaastast seksuaalvägivalda kogenud iga kümnes naine ja 7% on kogenud seda lähisuhtes (toimepanija on olnud praegune või endine partner). Kuigi seksuaalvägivalda kogevad ka mehed, on valdava osa vägivallajuhtude puhul ohvriks naine ja toimepanijaks mees.