Esiteks panustasid ülejäägi tekkimisse keskvalitsuse kõrval ka sotsiaalkindlustusfondid, mille reserve ei saa valitsus otseselt kasutada oma tulevaste kulutuste katteks. Teiseks oli riigieelarve maksutulu kasv 2014. aastal väga kiire (8%) ja ületas majanduskasvu. Tulevikus tuleb tõenäoliselt arvestada märksa aeglasema kasvuga. Samuti ei ole välistatud, et senised majanduse nominaalkasvu prognoosid on liiga optimistlikud. On ju maailm meie ümber endiselt ebastabiilne ning selle mõju väliskaubandusele ja maailmaturu hindadele raskesti prognoositav.