Huvitaval kombel puudub veel parlament; presidendil on aga sisuliselt piiramatud volitused. Uute parlamendivalimiste korraldamine ei ole aga lähitulevikus üleüldse päevakorral. Käesoleval ajal juristid alles vaidlevad valimisseaduse muutmise põhimõtete üle. Mitmed nimekad kohalikud analüütikud oletavad, et erinevate poliitiliste parteide esindajatele garanteeritakse vaid 20% seadusandlikus organis, ülejäänud saadikuid valitakse ühemandaadilistes valimisringkondades. Kõik need juriidilised käigud on mõeldud religioossete radikaalide ohjamiseks. Militaarvõimu tähtsaimaks ülesandeks on senise suhtelise sisepoliitilise stabiilsuse tugevdamine. Tõsi küll, igal pool ei ole seda suudetud siiski saavutada: nii on mitmes Siinai poolsaare põhjapoolses piirkonnas keskvõimu funktsioneerimise tõhusus pigem sümboolse tähendusega.

Tagatipuks teravnesid "Araabia kevade" käigus järsult moslemite ja kopti kristlaste (ca 10% Egiptuse elanikkonnast) vahelised suhted, seda eriti maapiirkondades. Üsna sageli leiavad aset usklike omavahelised massilised löömingud koos rohkearvuliste inimohvritega ning (eelkõige) provintsis asuvate kirikute süütamised. Kõigele lisaks mõrvasid põranda all tegutsevad terroristid juba mitu kohtunikku.

"Neonasserist" as-Sisi üritab illegaalselt tegutseva "Moslemi Vennaskonna" universalismile pretendeerivat ideoloogilist mõjukust piirata egiptuse ilmaliku natsionalismi aktiivse propageerimisega riiklikul tasandil. Seepärast näeb linnatänavail palju as-Sisi ja omaaegse legendaarse riigipea Gamal Abdel Nasseri kõrvuti üles riputatud portreid. Olgu mainitud, et Nasseri käsul hukati 50-60-tel aastatel tuhandeid islamiste. Samuti loodab as-Sisi oma suure eeskuju järgi kaasata suuremat osa Egiptuse ühiskonnast gigantsetesse megaprojektidesse, millest üks näeb ette Suessi kanali olulist laiendamist; samuti plaanitakse esimese tuumajaama ehitamist.

Teatavasti on elukutselistel elitaarsetel sõjaväelastel olnud juba mamelukkidest saadik (seega - kõrgkeskajast) eriline - lausa juhtiv - koht Egiptuse poliitilises elus. Kui nad nüüd selle lähiaastail kaotavad, siis tulevad usufanaatikud jälle võimule. Ja seekord juba tõepoolest väga pikaks ajaks.