Venemaa konstitutsioonikohus jõudis möödunud nädalal järeldusele, et Venemaa võib mitte täita Euroopa inimõiguste kohtu otsuseid, kui need peaksid olema vastuolus Venemaa põhiseadusega.

Tõsi, formaalselt näeb kõik välja hoopis vastupidi. Grupp riigiduuma saadikuid pöördus kohtu poole, et saada selgust: kas Venemaa võib mitte täita Strasbourgi kohtu otsuseid, kui need lähevad põhiseadusega vastuollu? Kohus vastas, et ei. Rahvusvahelistel lepingutel, teiste seas Euroopa inimõiguste konventsioonil on teiste seaduste ees prioriteet. See tähendab, et inimõiguste kohtu otsuseid tuleb täita.