Paljud Viljandi kultuuriakadeemia õppekavad lähtuvad eesti rahvuskultuurist. Paljud küsivad: kuidas mitte-eestlane sellist asutust juhtida saab?

Saan sellest murest muidugi aru. Aga Viljandi kultuuriakadeemia direktor ei pea olema igal alal spetsialist. Ma tulen välismaalt ega tunne veel riiki ja keelt väga hästi, aga see-eest suudan pakkuda rahvusvahelisemat vaatenurka. Üks minu peamisi eesmärke ongi muuta akadeemia rahvusvahelisemaks, et aidata sedasi pärandikultuuri paremini kaitsta.

Mida see rahvusvahelistumine endas kätkeb? Rohkem välistudengeid?

Mitte ainult, kuigi välismaalt üliõpilaste ja õppejõudude vastuvõtmine tuleb muidugi kasuks. Hea näide on Helsingi Sibeliuse akadeemia, millest sai 1990-ndate alguses väga oluline õppeasutus, sest neil õnnestus ühendada Soome tugev pärimusmuusika traditsioon maailmamuusikaga ja saada üleilmseks eeskujuks.