Exceli tabelite järgi elamine ja rahastuse reguleerimine on lihtne ja turvaline, kuid reedab võimetust mõista, et ühiskond ei koosne arvudest ja robotitest. Kõike, mis on elus, ei saa vastavalt vajadusele sisse ja välja lülitada. Kurb näide on Eesti iive. Kui miski puudutab elu ja elusolevusi, tulevad mängu ka muud jõud, arvestused ja inerts.