Eesti rahvaarv on viimastel aastakümnetel kiiresti vähenenud ja see suundumus tundub jätkuvat. ÜRO juulis avaldatud kogumikus prognoositi, et Eesti rahvaarv kahaneb praeguselt 1,3 miljonilt 2050. aastaks 1,1 miljonini ja 2100. aastaks 0,9 miljonini („2015 Revision of World Population Prospects”). Säärastesse prognoosidesse tuleks alati suhtuda teatava skepsisega, aga rahvaarvu vähenemine on siiski kindel.

Eesti rahvastiku kahanemine on netoväljarände ja küllaltki väikse sündimuse tagajärg. Joonisel on näha summaarne sündimuskordaja ehk keskmine laste arv, mida oodatakse ühele naisele tema fertiilse ea jooksul sündivat. Enamasti eeldatakse, et rahvaarvu pikaajaliseks püsimiseks peaks summaarne sündimuskordaja olema ligikaudu 2,05.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega