Velmani telefoniintervjuu järel kinnitas stuudiosse kutsutud ajaloolane Boris Sokolov, et okupatsioon on kinnitust leidnud juba selle näol, et Balti riigid mitte ei loonud, vaid taastasid oma iseseisvuse. Samuti täpsustas, et selleks, et kedagi saaks annekteerida, tuleb kõigepealt tema territoorium okupeerida.

Delfi arupärimisele, kas ka Velmani koduerakond tema sõnadele alla kirjutab, vastas Keskerakonna pressiesindaja Taavi Pukk eitavalt. "See ei ole Keskerakonna ametlik seisukoht. Velman viitas annekteerimisele, mida ei saa olla okupatsioonita — nagu selgitavad ka ajaloolased. Nii annekteerimine kui ka okupatsioon on tõsiasjad, mis on aset leidnud," kinnitas ta.