“Euroopas toimuvate sündmuste foonil ei ole kindlus saada kiiresti kvaliteetset terviseabi üksnes heaolu ja turvatunde, vaid ka riigi julgeoleku küsimus, rääkimata võimekusest toime tulla erakorraliste olukordadega. Eesti tervishoiusüsteem peab olema valmis ka olukordadeks, kui erakorralist abi peaks ootamatult vajama sadu patsiente,” ütles Eesti õdede liidu uus president Tiina Teder.

“Eesti Õdede Liit kutsub vabariigi valitsust üles vaatlema tervishoiutöötajaid ja tervishoiusüsteemi kestlikkust riigi julgeoleku osana ning arvestama seda poliitilistes otsustes,” seisab vastuvõetud deklaratsioonis.

“Õed juhinduvad veendumusest, et õendusabi kvaliteet ei tohi sõltuda inimese päritolust ega kultuurilisest taustast. Kõigist patsientidest tuleb võrdselt pidada lugu ning pakkuda neile võrdselt head õendusabi. Õed peavad saama väljaõpet, kuidas orienteeruda kultuurilistes eripärades, kuidas reageerida uutes olukordades adekvaatselt, kuidas lahendada uued eetilised probleemid õendusabi osutamisel. Seetõttu soovivad ja vajavad õendustöötajad ettevalmistust kultuuriliste erinevustega patsientidega suhtlemiseks,” selgitas Tiina Teder.

“Õdede ja hooldustöötajatena märkame inimest, arvestame tema vajadustega, austame inimõigusi ja väärtustame patsiente olenemata nende päritolust või kultuurilisest taustast. Meie teadmised ja kogemused kinnitavad, et parima tulemuse saavutame hoolivuse, ühise keele leidmise ja koostööga,” seisab deklaratsioonis.

Deklaratsioonis on ka üleskutse eesti rahvale: “Eesti õdede liitu kuuluvate õdede ja hooldustöötajatena kutsume Eesti inimesi üles hoolivusele, probleemi taga inimese märkamisele ning üksteistest lugupidamisele, olenemata kellegi päritolust või kultuurilisest taustast. Eesti hea tervise retsept on hoolimine inimesest.”