Teema usu- ja eneseväljendusvabadusele viidates põhimõtteliseks ajamine on äärmuslasele sobiv suhtumine. Rõivastuse asjus kehtib kõigis ühiskondades – ka vabades – igasuguseid tavasid ja keeldusid. Islamimaades alati sealsete rõivastumistavadega arvestanud inimesena ei näe ma põhjust, miks Eesti ei võiks nõuda sealt siia tulevatelt inimestelt siinsete tavadega arvestamist.