Igatahes on fakt, et Kölnis uusaastaõhtul sooritatud kuritegude kohta on politsei nüüdseks naistelt saanud juba ligi 400 avaldust. Saksamaa justiitsminister Heiko Maas ütles intervjuus ajalehele Bild am Sonntag, et ei usu, et Kölnis oli tegemist juhuslike rünnakutega, sest tunda oli ettevalmistatust ja koordineeritust. Peale selle on märke, et samalaadseid aktsioone püüti korraldada teisteski Euroopa linnades. Helsingi politsei juht kinnitas hiljuti, et sisserännanute tulekuga on Soomesse jõudnud uut laadi ja uues ulatuses seksuaalkuritegevus, mis hõlmab ka linnatänavatel vägistamist.

Sakslased on sisevastuoludes olukorras, kus näib, et Euroopas käärib tsivilisatsioonide kokkupõrge.

Põgenikesse sallivalt suhtuvate inimeste leer ütleb selle peale, et neisse tegudesse on segatud sisserändajate vähemus, keda ei ole õige samastada kõigi muslimitega. See leer juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et seksuaalvägivald pole ainuomane üksnes Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida päritolu meestele, vaid on palju laiemalt levinud. Kohati kõlab selline jutt küll vabandusena stiilis „aga teised teevad ka”. Kuid tõepoolest, muslimeid on erinevaid ning seksuaalkuritegusid panevad toime ka valged ja ateistlikud või kristlikud mehed. Eesti puhul saab veel lisada, et siin pole Saksamaa nüüdseid probleeme praktiliselt üldse, sest siia sisserändajad tulla ei soovi. Kah õige. Õige on ka tõdemus, et noorte meeste hulgas, kes on sisserändajate seas üleesindatud, esineb ühiskonnanormide ja seadustega pahuksisse minemist igal pool rohkem.

Ent liiga lihtsameelne, poliitkorrektne ja hellitav lähenemine praegusele olukorrale siiski ei kõlba. Uue negatiivse suundumuse – nagu on see uut laadi seksuaalkuritegevus – mahasurumine on lihtsam, kui teha seda otsustavalt juba eos. Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli plaan lihtsustada kuriteo toime pannud asüülitaotlejate väljasaatmist on õige samm. Aga see ei pruugi sadade tuhandete lühikese aja jooksul saabunud sisserändajate vaos hoidmiseks piisav olla.