Televiisori vaatamine kahjustab lapse aju arengut. Norman Doidge kirjeldab raamatus „Muutuv aju” (2015) üht hiljutist uuringut, mis hõlmas üle 2600 väikelapse. Selgus, et televiisori vaatamine ühe- kuni kolmeaastaselt korreleerub tähelepanuprobleemidega ja suutmatusega oma impulsse kontrollida. Iga lisatund, mille väikelapsed televiisori ees veetsid, suurendas 10% tõenäosust, et neil olid kaheksandaks eluaastaks tekkinud tõsised tähelepanuprobleemid.