Ühes uurimisrühmas arutasid lasteaiaõpetajad meedia mõju. Nad rääkisid lastest, kes võivad tundide kaupa vahtida telerit või mängida arvutimänge. Teistes tegevustes on needsamad lapsed rahutud, püsimatud ja keskendumisvõimetud. Mõnel lapsel on tekkinud nii suur sõltuvus, et ta hakkab kergelt värisema ja rahuneb alles televiisori ees. Nenditi, et lapsed on füüsiliselt nõrgemaks jäänud ja nende psühho-motoorika alaarenenud. Kodudest, kus televiisor mängib hommikust hilisööni, tulevad lapsed lasteaeda väsinutena ja hirmudega, mida õpetajaga jagada.

Televiisori vaatamine kahjustab lapse aju arengut. Norman Doidge kirjeldab raamatus „Muutuv aju” (2015) üht hiljutist uuringut, mis hõlmas üle 2600 väikelapse. Selgus, et televiisori vaatamine ühe- kuni kolmeaastaselt korreleerub tähelepanuprobleemidega ja suutmatusega oma impulsse kontrollida. Iga lisatund, mille väikelapsed televiisori ees veetsid, suurendas 10% tõenäosust, et neil olid kaheksandaks eluaastaks tekkinud tõsised tähelepanuprobleemid.