Alkoholi- ja reklaamiseaduse muutmise vastased on korduvalt väitnud, et kavandatavate muudatustega piiratakse ettevõtlusvabadust ja et piirangud ei ole põhiseadusega kooskõlas. Kuid riigis, kus ideaaliks on liberaalne majanduspoliitika, valitseb oht unustada ettevõtlusvabaduse kõrval teised põhiõigused, mille eest põhiseadus samuti seisab.

Tõepoolest, müügi- ja reklaamipiirangud kitsendavad alkoholi tootmise ja turustamisega tegelevate ettevõtjate ettevõtlusvabadust. Kuid põhiseadus lubab ettevõtlusvabadust piirata, kui seda tehakse õiguspärasel eesmärgil, näiteks tervise kaitseks, ja kui piirang on proportsionaalne. Põhiseadus ei anna õigust alkoholi piiramatult müüa ja reklaamida.