Kõlvart rõhus arupärimisele vastates peamiselt ruumipuudusele. Tema sõnul vajab kolmes hoones tegutseva noortemaja peahoone Nurme tänaval kapitaalremonti ja sealsed ruumid ei ole õppetegevuseks sobivad, kuna ringides käivate laste arv peaks olema 12 kuni 20, kuid Nurme 40 majas ei mahu ringides osalema üle 12 lapse.

Idee ehitada Nõmme noortemajale uued ruumid Pääsküla gümnaasiumi territooriumile tekkis Kõlvarti sõnul 2015. aasta kevadel haridusametis. "Pääsküla gümnaasiumi õpilaste arv on vähenenud, samas on Nõmme noortemaja arenguvõimalused olemasolevates ruumides ammendunud," selgitas Kõlvart otsuse tagamaid.

Abilinnapea sõnul esitas noortemaja direktor ruumide vajaduse hinnangu ja haridusamet koostas lähteülesande, mida tutvustati ka direktorile. "Eelmise aasta novembris pidas haridusamet läbirääkimisi kooli juhiga ja tema ettepanekud kajastuvad lähteülesande viimases redaktsioonis," kinnitas Kõlvart. Kooli direktor on aga öelnud, et haridusamet küsis küll ruumivajaduse kohta, kuid ei maininud Pääskülla kolimise plaani. Pärast seda algasid ka Tallinna haridusameti, Pääsküla gümnaasiumi ja Nõmme noortemaja töökoosolekud ja kirjavahetused uue õppehoone osas.

Õnne Pillaku jaoks pole see vastus siiski veenev. "Minu meelest on oluline lõpetada ära keerutamine ja kuulata Nõmme inimesi, kes ei soovi noortemaja kolimist. Abilinnapea vastustes aga selgub, et linn on otsuse juba teinud, kuigi seda püütakse maha salata, ning kolimine on plaanis 2017. aasta teises pooles," sõnas Pillak ja rõhutas, et sunniviisiliselt kolimine ei tee kedagi õnnelikuks.

Pääsküla gümnaasiumi ja Nõmme noortemaja hoonetekompleksi rekonstrueerimine on planeeritud tõepoolest nii, et õppetöö valminud hoonetes algaks järgmise aasta 1. septembril.

Kõlvarti selgituste järgi on renoveerimisele kolimise eelistamise põhjus selles, et Nõmme noortemaja praeguseid ruume ei ole võimalik oluliselt laiendada. "Vastavalt ehitusseadusele on ilma detailplaneeringuta võimalik hooneid laiendada kuni 33 protsenti, välja arvatud Nurme 40. Nurme 40 hoone on arhitektuurimälestisena kaitse all ja selle laiendamine ja oluline rekonstrueerimine on keelatud," nentis Kõlvart.

"Kasutatavad hooned on endised individuaalelamud ning ruumipuuduse tõttu õppetööks ebasobivad. Ka ei ole nendes võimalik luua tehnoloogilisi tingimusi, mis vastaksid tänapäeva lasteasutuste standarditele. Huvihariduse kvantitatiivne ja kvalitatiivne arendamine nendes ei ole võimalik," rääkis Kõlvart, kelle sõnul kasvaks noortemaja õppetegevuste pind kolides 970 ruutmeetrilt umbes 2000 ruutmeetrile. Mis Nurme 40 majast edasi saab, kui sealt noortemaja ära kolitakse, Kõlvart ei öelnud.

Nõmme noortemaja renoveerimine aadressil Nurme 40 üldpinnaga 750 ruutmeetrit läheks Kõlvarti sõnul maksma kuni miljon eurot. Pääsküla gümnaasiumi renoveerimise ja juurdeehituse kogumaksumuseks on haridusamet prognoosinud 4,5 miljonit eurot. Kõlvart jättis ütlemata, kui suur osa sellest kuluks üksnes noortemajale.

Õie tänaval asuva Nõmme loodusmaja tahab haridusamet väidetavalt Tallinna loomaaeda kolida, mis asub aga Mustamäel. Kõlvarti sõnul ei pea aga Nõmme lapsed sel juhul tingimata Tallinna loomaaias huviringides käima. "Uues asukohas on vastavalt projekteerimise lähteülesandele ette nähtud eluslooduse ringidele ca 250 ruutmeetrit klassiruumide ja laborite pinda ja õuesõppe klass. Kasutusele on kavas võtta biotehnoloogia taimse ja loomse elu tagamiseks, uurimiseks ja eksponeerimiseks."

Pillak sõnas, et selle asemel, et hambad ristis oma tahet läbi suruda, peaks linn ja haridusamet arvestama Nõmme laste, noorte ja lapsevanematega ning kuulutama välja uue hanke, mille lähteülesandeks oleks üksnes Pääsküla gümnaasiumi renoveerimine ja hankest tuleks välja jätta noortemaja kolimine kooli juurde.

Õnne Pillaku arupärimisele vastab Mihhail Kõlvart suuliselt homsel volikogu istungil. Täna koguneb Nõmme noortemaja teemat arutama ka Nõmme halduskogu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid