Samuti kordas kaitseväe esindaja Delfi ja Päevalehe toimetusele reedel edastatud kaitseväe seisukoha taas üle:

Kaitsevägi on teadlik, et Odini sõdurite liikumisega on liitunud ka mõned kaitseväelased ja kaitseväe teenistujad. Kaitsevägi lähtub personaaliat puudutavates küsimustes seadustest ja kehtivast õiguskorrast. Juhul, kui isik on seotud organisatsiooni või liikumisega, mis eirab seadusi või avalikku korda ning isik on otseselt rikkumistega seotud, võib see mõjutada tema edasist karjääri kaitseväes või olla aluseks töö- või teenistuslepingu lõpetamiseks.

Praegu puudub kaitseväel informatsioon, et end Odini sõduriteks nimetava liikumise toetuseks ja selle tegevuses osalejate käitumises oleks avaliku korra rikkumisi. Kaitsevägi teavitab regulaarselt kaitseväe isikkoosseisu nendest ohtudest, kui isikud seovad end organisatsiooniga, mille tegevuses osalemise ja õiguskorra rikkumise tagajärjel võivad olla mõjud tema edasisele teenistusele.