"Omaalgatuslikud jõugud, mis asuvad „kaitsma“ ühte osa ühiskonnast teise vastu, külvavad hirmu ja viha, kohtlevad vääritult Eestis viibivaid välismaalasi ning õõnestavad sellega kogu ühiskonna turvatunnet. Mõistan selle imporditud vihaalgatuse üheselt hukka," lisas Ossinovski.

"Ja palun, lugupeetud Riho Terras ja Meelis Kiili, aitab pressiesindajate tanki lükkamisest. Kaitseliitlaste ja -väelaste osalemine omaalgatuslikus ja rassistlikus jõugus ei ole tehniline küsimus, vaid miski, mis vajab põhimõttelist seisukohta organisatsiooni juhtide poolt," lõpetas minister oma postituse.