Bakalaureuseõppes ajakirjandust õppinud Anette Parksepp otsustas haridusteed jätkata Eestis ingliskeelses õppes. Talle sobis Euroopa Liidu ja Venemaa uuringute eriala, mida saigi Tartus ainult võõrkeeles õppida. See on üks paljudest erialadest, mida Eestis pakutakse ainult inglise keeles. Näiteks pole enam Tartu ülikoolis magistritasemel eestikeelset riigiteaduste õppekava.