Eelmisel aastal võttis Saksamaa vastu 1,1 miljonit põgenikku. Seda on rohkem kui üheski teises Euroopa riigis. Pagulased jaotatakse 16 liidumaa peale laiali, kus pagulaskvoot oleneb liidumaa elanike arvust ja majanduslikust võimekusest. Põhja-Saksamaal asuva Schleswig-Holsteini jaoks on see umbes 38 000 inimest aastas (mullu jõudis piirkonda aga 55 000 pagulast, hiljem jaotati nad omakorda ümber), kelle esimene kokkupuude on Punase Ristiga.