Tarbijakaitseseaduse (edaspidi TKS) § 91 lg 2, mille järgi käsitletakse ohtliku teenusena teenust, mille osutamise viisiga seotud viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist.

Rahvatervise seaduse (edaspidi RTerS) § 12 lg 6, mille järgi ei tohi levitada inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivaid ideid, arvamusi, veendumusi ega muud teavet sõnas, trükis või muul viisil.

Sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” (edaspidi määruse nr 56) § 14 lg 1, mille järgi kantakse tervisekaarti tervishoiutöötaja vastuvõttu iseloomustavad andmed, muu hulgas ka patsiendi objektiivne leid.

Terviseamet tugines oma otsuses ka Eesti arstide liidu eetikakomitee ja Tartu ülikooli peremeditsiinikliiniku hinnangule.

Pärast terviseameti nõuet eemaldas dr Raudsik Jüri tervisekeskuse kodu­lehelt seadust rikkuvad materjalid.

Arstide liit heitis dr Raudsiku ameti­liidust välja.

Ettekirjutuses kohustas terviseamet Jüri Tervisekeskuse OÜ-d:

lõpetama viivitamatult inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivate ideede, arvamuste, veendumuste ja muu teabe sõnas, trükis või muul viisil levitamine, tagamaks RTerS § 12 lg 6 täitmine;

lõpetama teenuse osutamisel tegevused, mille korral ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist, tagamaks TKS § 9 kirjeldatud ohutu teenuse osutamise;

hakkama viivitamatult dokumenteerima kõike tervishoiuteenuse osutamisega seotut, sealhulgas kõrgvererõhktõvega patsientide objektiivseid leide, tagamaks sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” § 14 lg 1 täitmine.

Terviseamet soovitas Jüri tervise­keskusel esimesel võimalusel korraldada Eesti pere­arstide seltsi juures oma perearstide resertifitseerimine.

Dr. Raudsiku raamatu välja andnud kirjastus: meil polnud põhjust kahelda tema usaldusväärsuses

Väärmeditsiini propageeriva raamatu trükkinud kirjastus Pilgrim kinnitas, et oli raamatu väljaandmisel vaid tehniline partner.

Terviseameti menetlus tuvastas, et Jüri perearstikeskuse arst ja juhatuse liige dr Riina Raudsik rikkus nii tarbijakaitseseadust, rahvatervise seadust kui ka tervishoiuteenuse osutamise määrust, kuna pakkus ohtlikku teenust ja levitas inimese tervist kahjustada võivaid ideid. Lisaks oma tervisekeskuses toimuvale propageeris dr Raudsik nimetatud ideid ka oma raamatus „Energiakriis“, mille väljaandjaks on märgitud kirjastus Pilgrim.

Kirjastuse juht Tiina Ristimets selgitas Eesti Päevalehele, et kirjastus ei lasknud meditsiinialaseid väiteid esitavat teost eelretsenseerida, kuna ei nähtud põhjust staažika arsti kirjutatus kahelda.

„Kõnealuse raamatu juures oleme olnud ainult tehnilised partnerid ja raamatu vahendajad ehk edasimüüjad, samamoodi nagu seda raamatut müüvad ka parimad raamatupoed Rahva Raamat ja Apollo. Selle põhjuseks on kõigil vast väga kõrge lugejanõudlus ja huvi. Doktor Riina Raudsik on 40-aastase staažiga perearst, kes on oma karjääri jooksul aidanud lugematul hulgal patsiente. Sellise kogemusega arsti sisulise töö usaldusvääruses pole olnud kellelgi põhjust ju kahelda. Kuna tema enda paljud patsiendid teda väga hindavad ja soovitavad, siis sealt tuleneb ka kõrgendatud huvi tema raamatu vastu,“ ütles Ristimets.

Samuti märkis kirjastaja, et ka Ekspress Meedia on seotud küsitava väärtusega teoste väljaandmisega, kuna hiljuti ilmus Maalehe ja Varraku ühissarjas „Tarkusepuu“ raamatuid, mis sisaldasid esoteerilisi ja alternatiivtervise-teemalisi nõuandeid. Sellele väitele ei ole tõesti midagi vastu vaielda.