Tallinna Kommunaalamet palub Paldiski maantee rekonstrueerimistööde ajal, 4. aprillist kuni 30. juunini 2016, linna sissesõiduks kasutada Tähetorni tänavat, Rannamõisa teed või Pärnu maanteed.

Samal teelõigul valmis Tallinna Kommunaalameti tellimusel I etapina 2015. aastal ligi 800 meetri pikkune ja nelja meetri laiune valgustatud kergliiklustee. Paldiski maantee kergliiklustee rajamine viidi ellu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 meetme «Linnapiirkondade jätkusuutlik areng» raames, mille kulud rahastati 85 protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.