Kohtuniku palvele väljendada suhtumist oma kuritöösse, jäi Tangijev endale kindlaks. „Jään oma arvamuse juurde, et olen süütu. Kuna kohus mõistis mind süüdi, siis kannan oma karistust ja teen, mida mulle öeldakse,“ sõnas ta.

Kohtunik luges ette ka abiprokuröri Riita Serikova kirjaliku arvamuse, milles palub jätta ennetähtaegse vabastamise taotluse rahuldamata, põhjendades seda sellega, et Tagijev on juba kolm korda kriminaalkorras karistatud, neist kaks korda on karistatud vangistusega ja kuritegude dünaamika on muutnud raskemaks.

Abiprokurör tõi esile, et lisaks on kinnipeetav vanglas viibides saanud distsiplinaarkaristuse keelatud eseme omamise eest. „Kui kinnipeetav ei suuda kontrollitud keskkonnas reegleid täita, siis veel vähem suudab ta seda teha vanaduses,“ arvas abiprokurör. „Tangijevi kuriteod on ühiskonnale ohtlikud, see viitab suutmatusele karistustest järeldusi teha. Siit järeldub, et kinnipeetav on omandanud kriminaalsele subkultuurile omased hoiakud ning väärtushinnangud. See viitab suurele tõenäosusele, et kinnipeetav paneb vabanedes toime uue rikkumise,“ lisas abiprokurör kirjas. Positiivsena tõi abiprokurör esile asjaolu, et kinnipeetav on õppinud riigikeelt, osalenud majandusabitöödel ja tal on olemas toetavad lähedased.

Tangijevi kaitsja advokaat Anti Aasmaa kinnitas kohtule, et Tangijev on olulise osa oma karistusest ära kandnud ning tal on olemas toetusvõrgustik ning võimalus naasta tööle. Samuti viitas kaitsja keeleõppele. „Seetõttu on kinnipeetava ennetähtaegne vabastamine elektroonilise järelevalve alla õigustatud,“ ütles Aasmaa.

Tartu maakohtust kinnitati Delfile, et kohus teeb Ruslan Tangijevi ennetähtaegse vabastamise küsimuses määruse teatavaks homme.

Tartu maakohus mõistis 30. oktoobril 2013. aastal oma otsusega Ruslan Tangijevi (toona 46-aastane) süüdi narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises, mõistes talle koos varem mõistetud karistusega kaheksa aasta, kaheksa kuu ja 13 päeva pikkuse vangistuse.

Süüdistuse järgi hoidis Tangijev Tartumaal amfetamiini ja fentanüüli (nn valge hiinlane) ning organiseeris selle toimetamist Eestist Lätti. Uurimisandmeil käitles Tangijev ajavahemikus oktoobrist 2010 kuni juunini 2011 kokku pool kilo amfetamiini ning 4 grammi fentanüüli.

Tangijev, keda on peetud aastate jooksul Lõuna-Eesti üheks allilmaliidriks, oli enne 2013. aasta otsust eelnevalt kriminaalkorras karistatud veel kahel korral.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid