Mitte ükski põhiõigus ega vabadus ei toimi piiranguteta. Tasakaalupunkti – kuidas vaba ajakirjandus ja sõltumatu õigusemõistmine saaksid kõige paremal moel teenida kõrgeima riigivõimu kandjat rahvast? – leidmine on kestev protsess, kus silmapiiril terendav eesmärk nihkub üha edasi, sest demokraatia ei saa kunagi valmis.