Samas rõhutas Peskov, et offshore-firmad on seaduslik praktika ja keegi pole neid ära keelanud. „Ebaseaduslik on maksude maksmata jätmine ja maksudest kõrvalehoidmise katse oma riigis, offshore’id iseenesest ei kuulu millegi ebaseadusliku kategooriasse,“ täpsustas Peskov.

Peskovi sõnul ei ole Vene võimude „deofšoriseerimise“ poliitika Panama dokumentide avaldamisega seotud.

„Ma ei üritaks seostada deofšoriseerimise liini „Panama“ dokumentidega. Need on täiesti erinevad nähtused,“ ütles Peskov.