"Paljud meie saadikud leiavad, et kavas olev sundliitmine rikub omavalitsuste autonoomiat. Kui aga kohalik omavalitsus tunneb, et neile on liiga tehtud, võivad nad pöörduda kohtusse. Täna on haldusreformi näol tegemist poliitilise vaidlusega, kuid edaspidi võib see pöörduda tõsiseks juriidiliseks dispuudiks," rääkis Simson.

Ta jätkas: "Huvitava küsimuse püstitas ka fraktsiooni aseesimees Valeri Korb, kes uuris kohtunike töökvaliteedi kohta. Jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik, et samas kaasuses mõistetakse inimene näiteks I ja II kohtuastmes süüdi, kuid kolmandas astmes tal enam süüd ei leita. Keegi vastutust aga selle eest ei võta. See tekitab tõsiseid küsimusi kohtumõistmise kvaliteedi kohta."

"Veel rääkisime õigusabi kättesaadavusest erinevatele kogukondadele, korteriühistute probleemidest ja ka näiteks maavarade kasutamisest. Ma loodan, et õiguskantsler võtab oma edaspidises tegevuses meie mõtteid arvesse ja jätkab seda head tööd, mida ta on möödunud aasta jooksul vaieldamatult teinud," sõnas Simson.

"Ülle Madise on täitnud õiguskantsleri positsiooni veidi enam kui aasta aega ning kutse kohtumiseks tuli temalt. Kantsleri sõnul oli kokkusaamise eesmärgiks tema tööle meiepoolse sisendi saamine ning nii see kohtumine ka välja kukkus," selgitas keksfraktsiooni esimees.