Tallinna bussiliin nr 49 liigub täna marsruudil Ülemiste jaam - Merivälja. Pirita linnaosas sõidab buss täna mööda Kloostrimetsa teed ning liini teenindusraadiuses (400 meetrit bussipeatusest) elab ca 1200 potensiaalset bussikasutajat.

"Muutes bussiliini marsruuti selliseks, et Kloostrimetsa tee läbimise asemel hakkaks buss sõitma mööda Pärnamäe teed Ecolandi keskuseni ja sealt edasi mööda Randvere teed Piritale kasvaks liini teenindusraadiusesse jäävate Pirita linnaosa elanike arv 8000 inimese võrra. Pikendades bussiliini aga Viimsi valla keskusesse suureneks bussiliini potentsiaalsete kasutajate arv veel ligi 5000 inimese võrra," märgitakse avalduses.

Mähe selts põhjendab bussiliini muutmise soovi sellega, et Pirita linnaosa elanike jaoks on viimastel aastatel Viimsi valla keskus muutunud tõmbekeskuseks, kus kompaktsel alal paiknevad nii kaubandus-, teenindus-, kultuuri-, hariduse-, kui vaba aja veetmist võimaldavad asutused, kuid kuhu jõudmiseks peavad Mähe asumi ja Viimsi valla Äigrumäe ning Metsakasti küla elanikud kasutama kas sõiduautot või kulutama tarbetult aega ümberistumisel teise bussi ootamisele.

Lisaks asuvad Ülemiste Citys paljude Pirita ja Viimsi elanike töökohad kuhu jõudmiseks kasutatakse seni vaid isiklikku sõiduautot.

Pärnamäe teed läbides luuakse võimalus ilma ümberistumiseta külastada Eesti suurimat kalmistut - Pärnamäe kalmistut - selle kogu ulatuses.

Bussiliini muutmine vähendab Randvere tee, Pärnamäe tee, Merivälja tee ja Ranniku tee liikluskoormust, sest oluliselt paraneb ühistranspordi kättesaadavus Mähe asumi ja Metsakasti ning Äigrumäe küla elanikele ning kaob vajadus isikliku auto kasutamiseks.

Petitsioonis märgitakse, et bussiliini muutmisega ei kaasne kulutusi taristu (teed ja bussipeatused) väljaehitamiseks, ning liin pikeneb Pirita linnaosas vaid 0,8 kilomeetri võrra ning Viimsi vallas 1,2 kilomeetri võrra. Kokku pikeneks liin ca 2 kilomeetri võrra, kuid annaks võimaluse mugavat ja ümberistumisvaba ühistranspordi otseliini kasutada ca 13 000 Pirita linnaosa ja Viimsi valla elanikul.

Selleks, et bussiliini muuta, on vaja Tallinna linnavalitsuse, Harju maavanema, Viimsi vallavalitsuse ja maanteeameti nõusolekut.