Teinoneni Maarjamaa Rist

2001. aastal sai Teinonen skautluse edendamise eest Maarjamaa Risti ja aasta hiljem eriteenete eest kodakondsuse.

2009. aastal võttis president Ilves Teinonenilt ordeni ära, kuid Teinonen teatas, et ei saa seda tagastada, kuna kinkis selle juba oma emale.

Teenetemärkide seaduse järgi võib president otsustada isikult teenetemärk ära võtta, kui on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises või saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule teenetemärki antud või isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Helen Uldrich ütles Delfile, et Teinoneni tegevus läheb vastuollu teenetemärkide seadusega. Nimelt ütleb teenetemärkide seaduse 67. paragrahv, et riikliku teenetemärgi ostmise, müümise, vahetamise või muu tasulise üleandmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

Uldrich ütles, et politsei selgitab juhtumi asjaolusid ning kontrollib infot.