Vägivald ei ole kunagi „eraasi“. Kui julged naisele kätega kallale minna, siis peab julgema ka öelda, et see asi ei olnud normaalne ja enese käitumine selgelt hukka mõista. See on avaliku elu tegelase vastutus teiste tänaste ja tulevaste naistevastase vägivalla ohvrite ees. Vastasel juhul on see õigustus muudele vägivallatsejatele.

Kui see „eraasja“ mõtteviis võtta aluseks, siis on vägivalla nõiaringi mõistetud tuhanded naised, kelle inimväärikust kehalise väärkohtlemisega alandatakse.

Lepitusmenetlus kriminaalmenetluses tähendab, et kedagi pole kuriteos süüdi mõistetud, kuid tegu on aset leidnud. Leppimuse saavutamiseks ühiskonnas ja ennekõike ohvri uute traumade vähendamiseks on prokuratuuril võimalus kohaldada lepitusmenetlust, arvestades juhtunu asjaolusid ja ennekõike seda, kas ohver soostub lepitusega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid