Viimasel ajal on olnud diskussioon selle üle, et uus haiglakorraldus jätaks terved maakonnad ilma lastearstita. Haigekassa arvates võiksid lastearstid kättesaadavad olla ainult neljas linnas, teistes kohtades võiksid lastearste edukalt asendada perearstid. Iga tervishoiu reform peaks suunatud olema sellele, et kaasa aidata olemasoleva tervishoiukorralduse süsteemi parandamisele. Kahjuks tehakse reforme hoopis selleks, et kokku hoida rahalisi vahendeid. Tekib küsimus, miks püütakse kärpida just laste arvelt.

Oleme ausad, Eesti Vabariigi lastetervishoiusüsteem on olnud küllaltki edukas. Viimastel aastatel on Eesti Vabariigis imikute suremus langenud nii madalale tasemele, et veel 15 aastat tagasi ei osanud sellest isegi unistada. 2015. aastal oli imikute suremus Eestis 2,5% (alla ühe aasta vanuselt surnuid 1000 elussündinu kohta). Selline tulemus lubab väita, et on saavutatud võimalikult hea tulemus. Teoreetikud väidavad, et oleme jõudnud ajastuni, kui suremuse edasine alandamine ei ole enam õigustatud. Imikute suremuse asjus oleme ette jõudnud paljudest Euroopa Liidu riikidest ja see näitaja on meil peaaegu kolm korda väiksem kui USA-s. Kui vaadata sellest vaatevinklist, siis võib väita, et lastetervishoiusüsteem on läbi teinud suure positiivse arengu.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega