Saksamaa käitumine võib teinekord tunduda ebaratsionaalne – näiteks kui tema juht Angela Merkel erinevalt enamikust teistest avab pagulastele täielikult riigi piirid. Saksamaa kantsler, kes homme Eestisse saabub, on oma saatuse vang. Omadele võõras, võõrastele oma.

Merkel ei ole tulnud poliitikasse. Ta on tulnud riiki valitsema. Elu esimesed 35 aastat ei olnud tal poliitikaga mingit pistmist. See, et ta kasvas Saksa Demokraatlikus Vabariigis, ei olnud ei tema teene ega süü. Tundes sakslasi, natuke isegi DDR-i sakslasi, julgen arvata, et kirikuõpetaja peres kasvanuna ei saanud Merkel kodust kaasa erilist riigivastasust. Koolis olid ta lemmikained vene keel ja matemaatika, aga ka teistes ainetes oli ta tubli. Ülikoolis õppis ta füüsikat, kaitses teadusliku kraadi ja töötas seejärel Berliinis teaduste akadeemias. See, et ta oli noorsoo-organisatsiooni FDJ liige, oli pigem automaatne. Aga DDR-i parteisse SED-sse ta ei kuulunud.