Mailis Reps

Presidendi õigus vabastada süüdimõistetud nende palvel karistuse kandmisest või kergendada karistus on kirjutatud Põhiseadusesse ning sellesse tuleb suhtuda äärmise tõsiduse ja vastutustundega. Leian, et armuandmispalveid peab president rahuldama nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik. Meenutan, et president Meri jättis 1997. aastal välja kuulutamata armuandmise korra seaduse, mis oleks seda õigust kitsendanud ning võinud rikkuda võimude lahususe põhimõtet — Meri käitus toona õigesti, jättes presidendi õlgadele selle Põhiseaduses ette nähtud õiguse ja ennekõike vastutuse.

Loomulikult tuleb vaadata igat armuandmispalvet eraldi ja neid põhjalikult kaaluda. Presidenti nõustab selles küsimuses armuandmispalvete läbivaatamise komisjon, seega ei tule ükski otsus rutakalt.

Marina Kaljurand

Presidendi õigus süüdimõistetud inimesele armu anda peab põhinema sügavalt humaansetel kaalutlustel ning seda ei tohiks kasutada poliitilistel või muudel ajenditel.