Olete kirjutanud kõndimisest teadustöid, samuti kaks raamatut laiemale lugejaskonnale. Miks just see teema?

See on iseenesest väga huvitav sissejuhatus ja pani mind mõtlema. Tegelikult on mu teadustöö teema olnud palverännak – mu magistritöö pealkiri oli „Palverändurid ja turistid teel Santiago de Compostelasse” ja doktoritöö eestikeelne pealkiri „Palverändurite usundilised arusaamad Santiago de Compostela ja Glastonbury palverännakust: välitööpõhiseid käsitlusi”.

Teie seisukoht, et olen kirjutanud kõndimisest teadustöid, toob väga hästi esile arusaama, et palverännak tähendab kõndimist. Santiago (palve)ränduritest rääkides on kõndimisel tõepoolest väga oluline roll. Ma olen uurinud „autentse palveränduri” teemal toimuvat diskussiooni ja vaadelnud Camino de Santiagol eksisteeriva palverändurite hierarhia eri vorme, nii alt kui ka ülalt kehtestatud hierarhiat.