Kui vaadata ainult tulumaksu raames toimuvat ümberjaotust, siis jääb eelarve küll tõsisesse defitsiiti. Jookseb ju võitjate ja kaotajate piir esialgse info põhjal 1758 eurose kuupalga juures. Vähemteenijad võidavad kuni 60-70 eurot kuus, enamteenijad kaotavad ca 35 eurot ehk umbes poole vähem.

Rohkem võitjaid, vähem riigi tulusid

Iseenesest ju tore. Samas on esimeste võit eelarve kulu ja teiste kaotus eelarve tulu.

Eelarve seisukohalt oleks tulemus neutraalne, kui võitjaid oleks kaks korda vähem kui kaotajaid. Paraku on aga pehmelt öeldes vastupidi. Üle 1800 euro teenijaid on üsna mitu korda vähem kui väiksemapalgalisi.

Omamata hetkel palga täpset statistilist jaotust, ei hakka ma koondmõju eelarvele hindama, kuid kõige jämedama rehkenduse alusel võib see ulatuda aasta arvestuses sadadesse miljonitesse. Ja kahjuks miinusmärgiga. Näis, kuidas seda õnnestub muude laekumistega kompenseerida.