Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise alguseni on jäänud napilt pool aastat. Eesistumise ettevalmistused käivad riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadis suure hooga. Peale kõige, mis toimub siis Tallinnas kohapeal, tegeldakse ka üks eriti olulise küsimusega. Kuidas pääseb see suur hulk ametnikke, poliitikuid, ajakirjanikke ja teisi asjasse puutuvaid isikuid Tallinnasse ja hiljem siit tagasi koju?